[English below]

BLIV FRIVILLIG PÅ COPENHAGEN MAKER 2018:

VI MANGLER VÆRTER, SCENOGRAFER OG FORMIDLERE

Har du et øje for godt værtskab og mod på at tage ansvar for at 3.000+ gæster og 300+ udstillere får en fed festivaloplevelse? Har du lyst til at få beskidte hænder, udtænke, designe og bygge scenografi op fra bunden? Har du en sjette sans i formidlingen af maker-bevægelsen og de tusindvis af fantastiske historier på festivalen? Bliv en del af det fantastiske team bag Københavns teknologi-festival og vær med til at skabe Nordens største fejring af maker-kultur.

Bliv en del af afviklings-teamet:

Er du en af festivalens løsningsorienterede værter?

Vi søger værter, der kan sikre at alting glider og at festivalen bliver en god oplevelse for både deltagere og udstillere. Du bliver en del af teamet der planlægger og afvikler billet- og barsalg, og er en del af løsningen på de mange små og store udfordringer der opstår på en festival som Copenhagen Maker.

Bliv en del af scenografi-teamet:

... eller kreativ scenograf med praktisk sans?

Vi søger kreative folk der vil tage ansvaret for atscenografien bliver en vigtig del af festivaloplevelsen. Siddemøbler, interaktive installationer der indrammer festivalens hangout-zoner, og klargøring og montering af værker af kunstnere og designere er blot nogle af de opgaver, der havner på dit bord.

Bliv en del af kommunikations-teamet:

... eller skarp formidler med øje for den gode historie?

Vi søger skarpe kommunikatører, fotografer, bloggere og SoMe-eksperter der vil være med til at udbrede maker agendaen til pressen, den private sektor og festivalens nysgerrige publikum. Mange forskellige opgaver venter: alt fra pressehåndtering til dag-til-dag opslag på sociale medier.

Vil du være med? Kontakt Stine Broen på +45 24 27 81 68 eller stine@cphmaker.dk

 

VOLUNTEER AT COPENHAGEN MAKER 2018:

WE'RE LOOKING FOR HOSTS,  SCENOGRAPHERS AND COMMUNICATORS

Do you have an eye for hospitality and want to make sure that 3.000+ guests and 300+ exhibitors will have the best festival experience? Do you want to get your hands dirty, conceptualize, design and build the festival scenography from scratch? Have you got a sixth sense when it comes to communicating the maker agenda and thousands of festival storylines? Become part of the amazing team behind Copenhagen Maker and make the greatest celebration of maker culture in Scandinavia an unforgettable one.

 

Become part of the hospitality team:

Are you the welcoming face at Copenhagen Maker?

We are looking for hosts that make sure everything runs smooth and the festival will be a great experience for guests and exhibitors. You are part of the team that plans and hosts the ticket- and barsales and an important part of solving the small and big challenges at a festival like Copenhagen Maker

 

Become part of the scenography team

... or a creative scenographer with a hands-on approach?  

We are seeking creatives that can make sure the scenography is an important part of the overall festival experience: seating and interactive installations that frame the festival hangout areas and preparation and handling art pieces by artists and designers are among some of the tasks that will be on your shoulders.

 

Become part of the communication team

... or a sharp communicator with an eye for great stories?

We're in need of sharp communicators, photographers, bloggers and SoMe-wizards that kan push the maker agenda to the press, the private sector and the curious festival audience. Many different tasks await: anything from handling the press to the day-to-day posts on social media.

Want to join? Contact Stine Broen at +45 24 27 81 68 or stine@cphmaker.dk