Hvor afholdes festivalen? I KPH Volume & GAME StreetMekka, samt i gården mellem de to haller

Adresse: Enghavevej 80-82, 2450 København SV

Billetter: find billetter her

Parkering: der findes parkeringspladser 600 meter fra festivalen i Carlsberg Byen, på den anden side af Vigerslev Allé, samt enkelte (til de hurtige og heldige) på Enghavevej. Al parkeing involverer parkeringsbillet.

Offentlig transport: S-tog, Carlsberg station (Linje B, BX og C), Bus 3A, stoppestederne Sønder Boulevard og Bavnehøjhallen

Adgang for bevægelseshæmmede: ja, hele festivalen er tilgængelig  og der findes handicap-toilletter i både KPH Volume og GAME StreetMekka

Opbevaring: der er mulighed for opbevaring af tøj, tasker og festival-kreationer en masse i checkin-området i KPH Volume mod betaling (20kr)

Where is the festival? In KPH Volume & GAME StreetMekka, plus the courtyard between the two

Address: Enghavevej 80-82, 2450 København SV

Tickets: find tickets here

Parking: there is parking 600  meter from the festival in Carlsberg Byen, on the other side of Vigerslev Allé, and some possibilities (for the quick and lucky) on Enghavevej. All parking involves parking tickets.

Public transport: S-train, Carlsberg Station (Line B, BX, and C), Bus 3A, stops Sønder Boulevard and Bavnehøjhallen

Access for physically disabled: yes, the whole festival is accessible, and there are toilet facilities in both KPH Volume and GAME StreetMekka

Storage: we offer storage of coats, bags, and festival creations en masse in the wardrobe in the check-in area in KPH Volume for a fee (20kr)

 
 
 
oversigtskort CM18-01.png