Pressemeddelelse: Lokale borgerinitiativer gør København selvforsynende!

Foreningen Maker går sammen med Underbroen, Dansk Design Center, Space10 og Københavns Kommune om at få det globale Fab City-initiativ til København. Fab City er en ambitiøs vision for, hvordan vi kan imødekomme byernes udfordringer ift. forurening og urbanisering og skabe en bæredygtig hovedstad.


Byerne koger! FN vurderer (1), at i 2050 vil 66% af verdens befolkning leve i byerne. Dermed er byerne et rigtig godt sted at starte, hvis vi vil smøge ærmerne op og handle på klimaudfordringerne. Fab City er et initiativ, der leverer en ambitiøs vision for, hvordan vi skaber en ny cirkulær økonomi i København, baseret på distribueret data og lokal produktion.

København er et mekka for borgerinitiativer såsom byhaver, Makerspaces, Repair Cafeer, folkekøkkener, bybiler, bycykler og bybier! Alle initiativerne har det tilfælles, at de samler byens borgere og lokale virksomheder om at skabe bæredygtige alternativer. Udfordringen er, at disse initiativer alle fremstår som enkelttiltag. Derved mister de afgørende momentum i forhold til at gøre København til en cirkulær økonomi.

Samlet kan vi mere

Ambitionen for de organiserende parter er derfor at agere samlingspunkt for borgerinitiativer, private virksomheder og offentlige instanser. Med en stribe af stærke arrangementer, inviteres Københavns borgere ind til en udforskning af de principper, som ligger til grund for Fab City. Dette sker bl.a. på maker-festivalen Copenhagen Maker, hvor man gennem talks og workshops kan gøre sig konkrete erfaringer med Fab City principperne.

”Vi vil undersøge hvordan ambitioner og viden fra det globale Fablab initiativ, kan møde klangbund i en dansk virkelighed og munde ud i konkrete initiativer i vores byer,” udtaler programleder fra Dansk Design Center, Julie Hjort.

Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning har støttet Copenhagen Maker (2) og makerspacet Underbroen (3) og borgmester Carl Christian Ebbesen (DF) siger:

Sidste år tog vi sammen med gode samarbejdspartnere et første skridt med åbningen af makerspacet Underbroen, hvor innovative talenter og kreative hoveder har fået nogle professionelle rammer til at udvikle og skabe moderne produkter og smarte løsninger. Nu bygger vi så videre på projektet med Fab-City-initiativet.”.

Københavnerne er inviteret med!

Den 31. august 2017 fra kl. 17-20 kickstartes det hele med et arrangement (4) i makerspacet Underbroen. Her er alle inviteret ind til at høre mere om initiativet, og hvordan man som borger kan være med til at løfte opgaven i København. Man kan høre Dansk Design Center fortælle om Fab City initiativet, Karen Melchior fortælle om byen som innovationsarena, Nicolas Padfield om principperne bag den populære cirkulære festival Burning Man og man kan møde folkene bag det lokale initiativ Materiale Centralen, der allerede genbruger byens skrald under sloganet: One man’s trash, another man’s treasure. Alle er velkomne.

Læs mere om det globale Fab City initiativ: http://fab.city/

For mere information og interviewaftaler

Fotokredit: Underbroen

PR-ansvarlig for Foreningen Maker: Stina Odgaard-Sabally / 40404217 / stina@cphmaker.dk

Programleder fra Dansk Design Center: Julie Hjort / 25758933 / jhj@ddc.dk

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen

v./ pressekonsulent Hans Steen Andersen / 51357418 / hansan@kff.kk.dk

 

(1) http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf

(2) http://www.copenhagenmaker.com

(3) http://underbroen.com

(4) https://www.facebook.com/events/1416438331744071/

Logoer-01.png