Uden Makerne - ingen festival. Without the Makers - no festival.

Herunder kan du læse om de mange inspirerende mennesker der står bag Copenhagen Makers workshops, showcases og talks. ///// Here you can read more about the inspiring people behind the many Workshops, Showcases and Talks at Copenhagen Maker.

 

THE ADAM MICKIEWICZ INSTITUTE & JANEK SIMON (POL)

Adam Mickiewicz Instituttet (AMI) er en national kulturinstitution hvis formål er at udvikle og udbrede den kulturelle dimension af det polske brand gennem aktiv deltagelse i internationale kulturudvekslingsprojekter. AMI har afholdt kultur-projekter i 70 lande og har siden 2016 præsenteret mere end 5.500 kulturevents og et publikum på mere end 52 millioner på 5 kontinenter. Adam Slodowy er manden bag det polske ungdomsprogram Zrób to sam (gør-det-selv) som blev sendt ugentligt i mere en 20 år og ophavsmanden til utallige bøger og manuskrifter til tv-serier. Under kommunismen hjalp Slodowy's idéer og opfindelserne det polske folk igennem den konstante knaphed på fødevarer mv. Adam Mickiewicz Instituttet i Warsawa ønsker med projektet at undersøge betydningen af Slodowy's virke og hvordan det har ændret sig i takt med den politiske og økonomiske udvikling. Kurator og kunstner: Janek Simon. Projektet er finansieret af Adam Mickiewicz Instituttet. ///// The Adam Mickiewicz Institute is a national cultural institution, whose aim is to build and communicate the cultural dimension of the Poland brand through active participation in international cultural exchange. The AMI has carried out cultural projects in 70 countries. As of early 2016, the AMI has presented more than 5,500 cultural events, attracting an audience of more than 52 million on five continents. Adam Slodowy was the creator of the youth television programme Zrób to sam (Do it yourself), which was broadcast weekly for more than 20 years, as well as numerous books and scripts for television series. During communism, Słodowy’s ideas and inventions helped people to endure in conditions of constant shortages of basic products, and to at least slightly narrow the gap in living standards between Poland and the West. The Adam Mickiewicz Institute (AMI) are interested in how the significance of his work changed along with the change in political and economic conditions. Curator and visual artist: Janek Simon. The project is financed by the Adam Mickiewicz Institute.

The Adam Mickiewicz Institute: web / facebook

 

ARTIFACT GAME SOLUTIONS (DK)

Aritfact Game Solutions er første årgang færdige kursister fra den nye spiludvikleruddannelse på Den Fynske Spilfabrik, som er gået sammen og har skabt en fynsk spilvirksomhed der fokuserer på VR-spil. På deres C.V. er blandt andre samarbejdspartnere som Zentropa og Østfyns Museer. ///// Artifact Game Solutions is the first graduates of the new game developer school Den Fynske Spilfabrik who have joint forces and created a business focused on VR. Their portfolio already counts collaborators such as Zentropa and Østfyns Museer.

Artifact Game Solutions: web / facebook

 

BALLERUP MAKERSPACE (DK)

Makerbevægelsen har også fundet vej til de danske folkebiblioteker, og det er ikke så mærkeligt endda. Bibliotekerne bugner nemlig af rum for læring i uformelle rammer, og med making fortsætter bibliotekerne med at sprede information og viden om nye teknologier til deres brugere. ///// The Maker Movement has also found its way to the Danish libraries, and that makes perfect sense. The Libraries design their spaces for learning in informal atmospheres, and Making is a tool for libraries to spread information and knowledge about new technologies to their users.

Ballerup Makerspace: web / facebook

 

CHRISTIAN CHRISTENSEN (DK)

Christian er familiefar og arbejder som lærer - og nu er han også blevet opfinder! En sen nattetime hvor hans datter havde tabt sutten og ikke kunne finde ro fik han pludselig en idé som har potentialet til at redde mange tusinde forældres nattesøvn. ///// Christian is a family man and teacher  - and now an inventor! One late night when his daughter has dropped her pacifier and wouldn’t calm down, Christian got an idea with the potential to save the night’s sleep of many thousand parents.

Christian Christensen: linkedin

 
8308110-cvzdv.jpg

CHRISTIAN OHLENDORFF KNUDSEN (DK)

Christian er 37 år og måske blandt de første kolonister på Mars, som dansk kandidat til Mars One. Christian tror fast på at Mars One-programmet vil skabe fremskridt, videnskabeligt og menneskeligt, inspirere unge til at vælge en fremtid indenfor videnskab og ingeniørarbejde og ikke mindst forøget global samhørighed. ///// Christian is 37 years old and potentially one of the first Mars colonists. Christian believes full heartedly that the MArs One programme will drive progression, scientific and human,  inspire students to choose a future in science and engineering, and nurture global human cohesion.

Christian: Goggle+

 

DORTHE JUNGE, NÆRHEDEN (DK)

Dorthe leder udviklingen af skoler og læringsmiljøer, som animerer til kreativitet og innovation - og skaber maker mindset- noget der starter allerede i børnehaven! Hun har en Master i Forandringsledelse, er tidligere projektleder i Innovationsrådet, og har grundlagt og ledet tre nye innovative folkeskoler. Og hendes hjerte banker for at klæde flere på til at være medskabere af fremtiden. ///// Dorthe is developing schools and learning environments that animate creativity and innovation - and create maker mindset - something that starts as early as Kindergarten. She has a Master in Change Management, former project manager at the Innovation Council, and has founded at managed three new, innovative Folk Schools. And her heart beats to engage more young as co-creators of their future.

Dorthe: linkedin

 

DUOP (DK)

Duop er et værksted- og kontorfællesskab for iværksættere der arbejder med design, udvikling og produktion. De er i alt 35 kreative medlemmer, som bruger værkstedets faciliteter, herunder værksted med Lasercuttere, 3D printer, CNC fræsere, Vinylcutter og alverdens traditionelle træmaskiner. ///// Duop is a workshop and work community for entrepreneurs working in design, development, and production. They are 35 creative members sharing the workshop space, that holds a workshop with lasercutters, 3D printers, CNC mills, vinyl cutter, and every traditional wood working machine you can think of.

Duop: web / facebook

 

FEMTECH.DK (DK)

FemTech er et praksisbaseret forskningsprojekt der arbejder med inklusion i udviklingen af digitale teknologier. De skaber muligheder for interaktion med teknologi gennem hands-on workshops og events. FemTech.dk er en del af afdelingen for Human Centered Computing i Institut for Computer Videnskab på Københavns Universitet. ///// FemTech is a practice-based research programme that addresses the problem of how to facilitate inclusion in digital technology development. They address this challenge by creating opportunities for people to engage into the development of interactive technologies through hands-on workshops and events. FemTech.dk is grounded in the Human Centered Computing section, at the Computer Science Department (DIKU) at University of Copenhagen.

FemTech.dk: web / facebook

 

LASSE FJORDBO HEIDE (DK)

Lasse arbejder med lyd-produktion og -programmering i interaktive settings. Med en baggrund i musikvidenskab og lyd-design er hans arbejde grundlagt i akademiske refleksioner over kunst og teknologi. Men: hans mål er at bibeholde et underholdende og ikke-intellektuelt appeal – når både teknologi og kunst er så morsomt, hvorfor skulle kunsten at beskæftige sig med det ikke være ligesådan? ///// Lasse primarily works with production and programming of sound in interactive environments. With an educational background in musicology and audio design his work is rooted in academic reflections on art and technology. However, he aims to maintain an entertaining and non-intellectual appeal to his work – when both technology and sound is so much fun why shouldn’t the art dealing with it be the same?

Lasse Fjordbo Heide: web / web

 

IT OG LEG (DK)

IT er noget vi skal lære at bruge fra barnsben og overalt popper sciencebørnehaver, it i børnehøjde og tilsvarende projekter frem over hele landet. It og Leg har mange af de produkter, som gør det sjovt for børn at udforske naturen og verden inde og ude. Produkterne er børnevenlige, robuste og nemme at lære at bruge. Både for børn og voksne. ///// IT is something we must learn to use from an early age, and everywhere science kindergartens, and thousands of IT projects for children are booming. It og Leg has many of the products that make it fun for children to explore nature and the world. The products are child friendly, sturdy, and easy to use. For both children and grownups.

IT og Leg: web / facebook

 
 
Karen.jpg

KAREN VAN DER MOOLEN, WAAG SOCIETY (NL)

Karen van der Moolen er strategisk tænker, social iværksætter og programudvikler. Som leder af Open Design hos Waag Society i Amsterdam, forsker hun i de digitale fabrikations-teknologier og deres påvirkning af samfundet, i et brugercentreret perspektiv. Centralt i hendes arbejde findes maker-bevægelsen, maker mindsets, fremtidens uddannelse, resiliente og bæredygtige borgere og byer. ///// Karen van der Moolen is a strategic thinker, social engineer and programme developer. As Head of programme Open Design at Waag Society in Amsterdam (NL), she researches the impact of digital fabrication technologies on society with a human centered approach. Central themes of her work include: maker movement, maker mindset, future education, resilient and sustainable citizens and cities.

Waag Society: web / facebook

 

KEA E-design, Entreprenørskab og Innovation (CPH)

På KEA E-Design arbejdes med iværksætteri, design og innovation. På linjen udvikler de studerende designløsninger gennem idé-generering, designproces, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. ///// At KEA E-Design you work with entrepreneurship, design, and innovation. In the programme the students delevop design solutions through ideation, design proces, prototypes, marketing, general project management, and communication.

KEA E-Design: web / facebook

 

Kodesmart.dk er leg og læring med elektronik, robotter og programmering fra de mindste i børnehaven og op gennem uddannelsessystemet – med størst fokus på børn under 12 og piger. Interesse for at forstå teknologi starter der, hvor børn møder den og får lov at udforske åbne og stille spørgsmål. ///// Kodesmart is play and learning with electronics, robots, and programming for kindergarten and up – with a major focus on children under 12 and especially girls. The interest in understanding technology starts where the children meet it and get the opportunity to explore and question it.

Kodesmart.dk: web / facebook

 

MULTIVOCAL (DK)

MultiVocal er et kunst- og forskerkollektiv der udfordrer og udforsker de forskellige forestillinger om og identiteter der knytter sig til syntetiske stemmer. De er igang med at skabe den første samskabte - ‘crowd-sourced’ - syntetiske stemme som baseres på stemmeoptagelser fra et væld af mennesker.  ///// MultiVocal is an art- and research-based collective that seek to challenge and investigate different notions related to synthetic voices and the identity related to these voices. Through various means, we try to build the first crowd-sourced synthetic voice, which is based on voice recordings from a multitude of different people.

 

SIMION IULIAN BELEA (DK)

Simion er kunstner og maker, og elsker at udforske interessante objekter. Hans største passion er for tiden kinetiske skulpturer og form-skiftende objekter. Hertil udforsker han relationen mellem kode og kinetiske overfladers æstetik. ///// Simion is an artist and maker that loves creating and playing with interesting looking objects. His biggest passion now is to create kinetic light sculptures and shape changing objects. On top of that he's also exploring the relationship between code and the aesthetics of kinetic surfaces.

Simion Iulian Belea: web

 
Reprap.me logo.png

REPRAP.ME (DK)

RepRap er en dansk 3D printer-virksomhed født ud af hackerspacet Labitat i København. De designer og fremstiller elektronik til 3D-printere. ///// RepRap is a Danish company born out of the hackerspace Labitat in Copenhagen. They make electronics for 3D printers.

RepRap.me: web / facebook

 

TAKEAWALKVR (DK)

TakeaWalkVR tester og videreudvikler i samarbejde med demente borgere og personale på 4 pleje- og daghjem i Kolding Kommune en virtual reality demensplatform. I projektet deltager også Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, og det testes hvordan VR-platformen TakeaWalkVR virker beroligende og konfliktnedtrappende på demente i situationer, hvor de føler angst. ///// TakeaWalkVR is a project testing and developing a virtual reality platform for people with dementia ind collaboration with demented citizens and employees on four nursing homes in Kolding Kommune. The project is run in collaboration with Center for Communication and Welfare Technology and the aim is to tests how the VR platform has a relaxing and de-escalating impact on people with dementia in situations where they experience eg anxiety.

TakeaWalkVR: web / facebook

 
baggrund sort grid.png

TUKANDA (DK)

To kandidatstuderende fra spildesign-programmet på ITU. Spildesignere og forskere indenfor Virtual Reality og de unikke design-potentialer teknologien indeholder. Især, hvordan VR er exceptionelt velegnet som medie til horror-oplevelser, der er baseret på suspense og atmosfære. ///// Two master’s degree students from the Games Program at ITU. Game designers and researchers, interested in Virtual Reality and its unique design opportunities. Particularly how VR is an exceptionally well suited medium for horror experiences based on suspense and atmosphere.

Tukanda: web / facebook

 
Vincent-på-jorden.jpg

VINCENT SEREMET (DK)

Fly-legenden Vincent Seremet. Vincent er kendt og anerkendt af fly-entusiaster verden over og har levet hele sit liv med faldskærm. Den 87-årige vovehals har bygget og fløjet mere end 40 ‘flyvende objekter’ fra 1955 til 2012, flere af dem udviklet for NASA og én til en James Bond-film! ///// Flying legend Vincent Seremet. Vincent is known and recognized by airplane enthusiasts worldwide and has lived his entire life wearing a parachute. The 87-year-old daredevil has built and flown more than 40 ‘flying objects’ from 1955 to 2012, several of them developed for NASA and one for a James Bond movie!

Vincent: Kristeligt Dagblad

AFFALDSIMPERIET (DK)

En gruppe frivillige idealister, som driver non-profit-foreningen Affaldsimperiet i Roskilde. Foreningens mission er at undervise i og agitere for bedre praksisser genbrug og upcycling. ///// A group of idealist volunteers running a non-profit association, Affaldsimperiet in Roskilde. The mission of Affaldsimperiet is to teach and work for more and better practices on recycling and upcycling.

Affaldsimperiet: web / facebook

 

ANNIE-LOCKE SCHERER, SIMION IULIAN BELEA & PING YEE

Et absurd dedikeret og internationalt team af arkitekter, ingeniører, designere og techies som elsker at skabe smukke ting, vælger at bruge deres weekender på at bygge noget fedt og arbejder for at skabe værker, der får folk til at tænke “hvordan $*!(@& kom de på det?!” ///// An obsessively dedicated and international team of architects, engineers, designers and techies who like to make beautiful things, choose to spend their weekends making something cool, and strive to make creations that get people to think "how the $*!(@& did they do that?!"

Annie-Locke Scherer: web / Simion Iulian Belea: web

 

ASYA ILGÜN (AUS)

Asya er arkitekt og forsker med hovedfokus på nye, smarte måder at anvende 3D print teknologi til at lave forskellige typer bikuber der udvider og udfordrer arkitektoniske grænser og understøtter den gensidige afhængighed mellem mennesker og bier. Uddannet arkitekt i programmet CITAstudio: Computation in Architecture fra KADK i juni 2016. ///// Asya is an Architect / Researcher with a main research focus on smart ways of using 3D print technology to make new types of beehives that breed the questioning of architectural boundaries, supporting the dual occupancy of humans and bees. Trained as an architect, and acquired her Masters in Architecture within the programme CITAstudio: Computation in Architecture, at KADK in June 2016.

 

AUTOTYPO (DK)

Studio for grafisk design og tryk i København. Drevet af grafiker og kunstner Kaspar Sivertsen, der designer alt fra visitkort og publikationer til unikke plakater, typografier og tryk, fremstillet på en oldschool Eickhoff 1BS Proff Letterpress. Kaspar designer og producerer blandt andet hans egne skrifttyper med både laserskærer og 3D printer og har skabt årets festivalplakat. Tak for det Kaspar <3 ///// Studio for graphic design and print in Copenhagen. Run by graphic designer and artist Kaspar Sivertsen, who designs everything from business cards and publications to unique posters, typographies, and prints on his oldschool Eickhoff 1BS Proff Letterpress. Kaspar designs and produces his own fonts using eg laser cutter and 3D printer, and has created this years festival poster. We love it, Kaspar <3

AUTOTYPO: web / facebook

 

BJØRN KARMANN (DK/NL)

Bjørn Karmann er interaktionsdesigner, grafisk designer og maker og bor pt. i Amsterdam. Hans projekter udforsker menneskers interaktion med nye teknologier i både fysiske og virtuelle rum. Pt. arbejder han som ‘creative technologist’ hos Tellart (Holland) hvor han designer immersive oplevelser og interaktive rum. Han er maker i hjertet og bruger prototyper som en del af sin daglige praksis. ///// Bjørn Karmann is an Danish interaction designer, graphic designer and maker based in Amsterdam. His work explores human interactions with emerging technologies in the physical and virtual spaces. Currently, he works as a creative technologist at Tellart (NL) designing immersive experiences and interactive spaces. He is a maker by heart and uses prototyping as a daily practice.

 
15439813_10212384250148486_3162140987360309915_n.jpg

CHAI PARK & MEGIMU IWATA (KO/FI)

Chai har tidligere arbejdet som underviser i Korea. Nu er hun igang med en kandidatuddannelse i undervisning i Finland. Hun har rejst og besøgt makerspaces og udviklet elektronik-workshops specielt målrettet piger i Skandinavien. Megumi har studeret virksomhedsadministration i Japan. Efter 5 år skiftede hun spor, begyndte at arbejde for en uddannelsesinstitution i Japan og blev frivillig i en finsk folkeskole. Nu er hun igang med en kandidatuddannelse i  undervisning i Finland, sammen med Chai, og forsker i maker-uddannelse og digital fabrikation. ///// Chai has worked as a teacher in Korea for three years. Now she is doing her Master in Education in Finland. She has traveled around makerspaces and worked on papercraft workshops for girls’ maker education in Scandinavia. Megumi has studied business administration in Japan. After 5 years of working she changed her career, started working for an educational institution in Japan, and volunteered at an elementary school in Finland. Now she is doing her Master in education in Finland along with Chai, and doing research on maker education and digital fabrication.

 

EUNCHAN PARK, HAPPY THINGS MAKER (KO/FI)

Eunchan er ingeniør og ‘Happy Things Maker’ og bruger sin tid på at bygge sociale robotter, der spreder glæde og får smilet frem på læben. Hans vision er, at jo flere han skaber, des gladere bliver verden. Glæd jer til at møde ham! ///// Eunchan is an engineer and ‘Happy Things Maker’, and spends his time building social robots that spread joy and happiness. His vision is that the more he creates the happier the world gets. Look forward to meet him!

Happy Things Maker: web / facebook

 

 

F.LASHES (SWE)

Davey Taylor and Tien Pham met at Malmo's first makerspace (STPLN). They eventually started working together at Arduino - Davey as a Hardware Engineer and Tien as a Product Designer.  Davey is a self-taught in the ways of making, Tien is simply a curious f.lashes started off when Davey was working with tiny LEDs and Tien asked if they could be made into LED lashes. "I don't know, but let's try!" That's Davey's typical response to Tien's suggestions. The first iteration of f.lashes was a simple on-off prototype made for Tien's Halloween costume. After many people asked about buying them, Davey found a way to make the second iteration interactive and addressable. Unexpectedly, f.lashes became a viral sensation that launched itself into fashion wearables.

f.lashes: kickstarter / facebook

 
Logo_Hebocon_2017.png

HEBOCON DENMARK (DK)

Hebocon Denmark organiserer workshops, events og turneringer hvor skod-robotterne tager scenen. Deres mål er at engagere flere  i teknologi. Ikke med undervisning men med sjov og praktisk byggearbejde. De fejrer fejl, mangler og fiasko fordi det er der vi lærer mest. Amen <3 ///// Hebocon Denmark organizes workshops, events and tournaments where crappy robots take the stage. Their goal is to get more people into technology. Not by lectures but by having fun with hands-on building. They celebrate mistakes, flaws and failure because this is where you learn the most. Amen <3

Hebocon Denmark: web / facebook

 

INFINITYPV

Direkte fra laboratoriet er infinityPV en anderledes virksomhed. En gruppe passionerede individer med  der jagter en ide udenfor traditionelle grænser. Målet er at skabe en pålidelig og ærlig teknologi for en bedre verden. ///// Directly from scientific research, infinityPV is a company unlike most. A group of passionate individuals chasing an ideas outside traditional boundaries. The goal is lean and the objective is to create a reliable and honest technology for a better world and for the service of people.

infinityPV: web / facebook

 

KARIN EGGERT (DK)

Karin er uddannet designer fra Kunstakademiets Designskole og har arbejde med mode igennem de sidste fem år. Igennem de sidste år har hun kombineret sine evner som designer med en voksende teknisk interesse og har udforsket hvordan hun kan bringe design-æstetik i spil i samspil med 3D-print. ///// Karin is a fashion designer from Kunstakademiets Designskole, and has been working the last 4 years in fashion. The last year she has been combining her esthetical skills with a technical interests, and has explored how to bring these esthetics into 3D print.

Karin: web

 

KEENAN PINTO (DK)

Under construction...

 

MAKERSHIRT (CPH)

Makershirt er en lille t-shirt biks i København, der også arbejder med gør-det-selv workshops indenfor tryk og arbejder på at blive den første økologiske t-shirt print virksomhed i København. De går op i kreativitet, kvalitet og ansvarlighed. ///// Makershirt is a small t-shirt business in Copenhagen that is also making DIY print workshops and are aspiring to be the first organic t-shirt print business in Copenhagen. They are all about creativity, quality, and responsibility. 

Makershirt: web / facebook

 
me.jpg

MORTEN YDEFEDLT (DK)

Morten er industriel designer/ingeniør/maker - og meget andet - og smaskforelsket i teknologien og de muligheder den tilbyder ///// Morten is an Industrial Designer/Engineer/Maker amongst lots of other things and in love with technology and the opportunities it offers.

Morten: web

 
opfindnu_logo.gif

OPFINDERRÅDGIVNINGEN (DK)

Opfinderrådgivningen har siden 1972 gratis hjulpet borgere i Danmark videre med deres ideer. De har talt med hundredetusinder af borgere, kigget på mere end 40.000 ideer og hjulpet mere end 600 af disse fra tidlig ide, til opfindelse og slutteligt til innovation. Herudover uddanner og træner de mere end 2000 studerende hvert år i ideudvikling, idevalidering og idekommercialisering. ///// Since 1972 Opfinderrådgivningen has helped Danish citizens develop ideas free of charge. They have spoken to hundreds of thousands of citizens, have evaluated more than 40.000 ideas, and have helped more than 600 of there from early concept, to invention, and finally innovation. Opfinderrådgivningen also educates and train ideation, idea validation, and idea commercialization to more than 2,000 students every year.

Opfinderrådgivningen: web / facebook

 

ORANGE MAKERS (DK)

ORANGE MAKERS er en medlemsdrevet forening, som samler gør-det-selv-folk, opfindere og nørder i alle aldre og på alle niveauer. Værkstederne er åbne for enhver, der har lyst til at arbejde og erfaringsdele med andre inden for alverdens håndværk og teknikker. I vores 1.000 m2 store legeplads, kan du udfolde dig tværfagligt med mange slags materialer og finde inspiration til dine projekter igennem sparring med andre. ///// Orange Makers is a member driven community gatherings DIY-people, inventors and nerds of all ages and with every skill-set. The workshops are open to anyone who wishes to work and share knowledge with other members on anything from crafts to tinkering. In their 1.000m2 playground you can find inspiration for your projects and inputs from likeminded makers.

Orange Makers: web / facebook

 

DANMARKS TEKNISKE MUSEUM (DK)

Danmarks Tekniske Museum er for hele familien. Fra den første barnlige fascination af teknik og maskiner, over den samtidskritiske syn på teknologien og hverdagen, til den nørdede indsigt i mekanik og funktion. Genstandene er omdrejningspunktet for fortællingerne, der fortæller historien fra de første tekniske opfindelser til forestillingen om hvad der måske venter i fremtiden. ///// Danish Museum of Science & Technology is for everyone. From the first childish fascination with engineering and machines, over contemporary critique of technology and everyday life, to the nerdy insight into mechanics and function. The objects are centerpieces in the historic tales of anything from the first technical inventions to our conceptions of what the future might hold.

Danmarks Tekniske Museum: web / facebook

 

UNIVERSAL LASER SYSTEMS (DK)

Universal Laser Systems har siden 1988 udviklet og skubbet grænserne for moderne laser-teknologi. Grundlagt i 1988 med visionen om at udvide potentialet for materiale-processering med laser til et væld af materialer og processer med ét enkelt system. Flagskibet er et modulært design som via en enkelt platform tillader konfigurering og produktion i et væld af materialer. ///// Universal Laser Systems have been advancing the application of modern laser technology. Founded in 1988 with a vision of expanding the potential for laser materials processing to multiple materials and processes with a single laser system. The hallmark is a modular design, which allows a single platform to be configured to process a myriad of materials.

Universal Laser Systems: web

 

VALLEKILDE HØJSKOLE, DESIGN & MAKER (DK)

Vallekilde Højskole har i 150 år været samlingspunkt for uddannelse, nye tanker og nysgerrighed. På højskolen prøver de hele tiden at se nye tendenser og nye muligheder i vores omverden. Siden 2014 har de været optaget af Maker-bevægelsen og haft undervisning i grænselandet mellem teknologi og design i deres fuldt udstyrede makerværksted. ///// For the past 150 years, Vallekilde Højskole have been a gathering point for education, innovative thought, and curiosity. At the folk school they work with new tendencies and new potentials in our surroundings. Since 2014 they have been occupied with the Maker movement and have conducted training in the borderline territory between technology and design in their fully equipped makerspace.

Vallekilde Højskole: web / facebook