ENTER SOCIETY 4.0 ...

En udforskning af den fjerde industrielle revolution og fremtidens samfund i krydsfeltet mellem teknologidet menneskeskabte og maker-bevægelsen

Vi lever i en kompleks og spændende tidsalder.

Informationsalderen og teknologiske innovationer påvirker vores individuelle og sociale liv på alle tænkelige niveauer. Over de kommende 10 år vil den eksponentielle vækst i digitale, intelligente og forbundne teknologier bane vejen for nye muligheder for at skabe banebrydende produkter, viden og nye økosystemer imens vores privat- og arbejdsliv transformeres.

Copenhagen Maker fejrer maker-kulturen anno 2017 med en nysgerrig udforskning af de økonomiske, menneskelige og sociale forandringer der ledsager tidens teknologiske megatrends. Vores omgivelser bliver smartere og automatiserede, vores liv digitale og forbundne og vores virkelighed udvidet og radikalt forandret. Med over 60 workshops, praktiske værksteder og inspirerende virksomhedscases, hackathons og debatter undersøger og fejrer vi Society 4.0 og vil - med maker-kulturen som afsæt - reflektere over den fremtid, teknologien er en del af.

An exploration into the fourth industrial revolution and the        future of society in the intersection between technologythe        man-made and the maker movement

We live in complex and exciting times

The information age and technological innovations are affecting our personal and social lives on all possible levels. Over the next 10 years the exponential growth in digital, intelligent and connected technologies will bring about new opportunities to create innovative products, valuable learning and new networks while our social and working lives are simultaneously transformed.

Copenhagen Maker celebrates maker culture anno 2017 with a curious exploration of the economic, human and social changes that accompany the greatest technological megatrends. Our surroundings will become smart and automated, our lives digital and connected, and our reality expanded and radically changed. Through more than 60 workshops, practical projects and inspiring business cases, hackathons and debates we explore and celebrate Society 4.0 and – with maker culture as our launch pad – reflect on the opportunities and implications that the next decade of technology will bring.

 

PROGRAM:

8/9 CREATING MAKER MINDSETS // FUTURE TRANSFORMATIONS

9/9 SMART LIVES. SMART LIVING.

10/9 PLAYING WITH TECHNOLOGY

 

VENUE+OVERSIGT+SKITSE2.png