Join the celebration!

 

Vil du fejre maker-kulturen mens du showcaser din virksomhed eller dine produkter til et kreativt publikum af techinteresserede, i dialog med dine fremtidige medarbejdere og møde inspirerende ildsjæle, projekter og opfindelser?

Vi har igennem årene haft mange forskellige kommercielle partnere blandt vores udstillere, der har deltaget med  alt fra R&D, over markedsføring af produkter, til HR og rekruttering som motivation. Der er ligeså mange muligheder for at deltage i fejringen, som der er produkter og projekter. 

En maker-hvad?

Maker Faires har igennem de seneste ti år vundet alles hjerter som en spændende markedsplads for skabertrang. Her mødes makere, forbrugere, virksomheder og organisationer om at fremvise og dele deres projekter og lære med og af hinanden. Over 100.000 mennesker deltager hvert år i Maker Faires i Rom, New York, San Francisco og Shanghai for at se og skabe sammen med ligesindede.

Copenhagen Maker er Københavns platform for maker-kultur og samler hvert år et mangfoldigt og voksende community omkring praktisk gør-det-selv-arbejde, opfinderi, lokale og globale tendenser. Festivalen er stedet hvor unge møder ældre, begyndere møder eksperter og brugere møder producenter for at dele begejstring, skabertrang og fællesskaber

 

Skal I med? Kontakt festivalleder, Stine Broen (stine@cphmaker.dk)

Download vores virksomhedskatalog her

Want to celebrate maker culture while showcasing your business or products to an enthusiastic and creative crowd of tech-curious people, meet your future employees and meet inspiring makers, projects, and inventions?

Over the years, we have had many commercial partners among our exhibitors, participating for R&D, marketing, HR and recruiting purposes. There are as many ways to take part in the celebration as there are products and projects and we have strong experience in finding the right way for you to join the celebration.

A maker-what?

The past ten years Maker Faires have won the hearts of curious people across the globe as exciting marketplaces for celebrating creativity and ‘making’. Here citizens, users, companies and organizations meet to show, share projects and to learn from each other. More than 100,000 people attend Maker Faires in Rome, New York, San Francisco and Shanghai each year to experience and make with like-minded people.

Copenhagen Maker, Copenhagen’s platform for maker culture, gathers a diverse and growing international community around practical We have more raw power available in our pockets today than it required sending the first human to the moon. do-it-yourself work, inventions, local and global trends each year. The festival is an open marketplace where young people meet older, beginners meet experts, and users meet producers to share enthusiasm, projects and communities.

Want to join? Contact Head of Curation, Stine Broen (stine@cphmaker.dk), she can't wait to hear all about it!

Download our business packages here