Copenhagen Maker er et Maker Faire i København. Med missionen at præsentere trends og innovation indenfor teknologi, håndværk og design har festivalen engageret et mangfoldigt publikum i fejringen at opfindelser, teknologisk skabertrang og maker-kultur  siden 2016, og inspireret sine deltagere i alle aldre til at opdage den verden der omgiver os, i samarbejde med maker-miljøet og teknologiens frontløbere.

 

Hvem står bag Copenhagen Maker?

Maker er en non-profit forening hvis formål er at dyrke, udvikle og formidle viden, teknologi og metoder fra maker-kulturen gennem hands-on aktiviteter, samt vidensprojekter der tager udgangspunkt i teknologiske trends og strømninger indenfor forskellige interessefelter. Vi støtter aktivt tiltag og aktiviteter i danske og europæiske maker-miljøer, arbejder for at udbrede maker-bevægelsens innovative praksis, samt udfolder og tester dem på tværs af professioner, interesser og sektorer.

Makers andre flagskibsprojekter:

Skærmbillede 2018-06-13 kl. 13.59.22.png

Creating Maker Mindsets. Et netværk og program for udforskning af fremtidens digitale kompetencer, STEM og maker-metoder i samarbejde med bla. danske folkeskoler.

underbroen_web-1024x351_0 (1).jpg

Underbroen. Et urbant prototype-lab og værksted for lokal produktion, placeret under Langebro i København.

 

Copenhagen Maker is a Maker Faire in Copenhagen. Set out to present and explore trends and innovations in technology, craft and design, the festival has engaged a broad audience in the celebration of new inventions, creativity, and the maker movement since 2016, and will continue to inspire people of all ages to discover the world around us in collaboration with the maker community and technological frontrunners.

 

Who is behind Copenhagen Maker?

Maker is a non-profit association founded to foster, develop, and promote knowledge, technology and methods from maker culture through hands-on activities, as well as R&D projects, around technological trends and tendencies in different fields of interest. We actively support initiatives the Danish and European maker communities, work to promote innovative practices from the maker movement, and to test and hybridize these practices across professions, interests, and sectors.

Maker's other flagship projects:

Skærmbillede 2018-06-13 kl. 13.59.22.png

Creating Maker Mindsets. A platform and program exploring the future of digital competencies, STEM, and a maker mindset in collaboration with Danish schools.

underbroen_web-1024x351_0.jpg

Underbroen. An urban prototype lab and workshop for local production based under Langebro in Copenhagen.